Qui som

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears actua a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Conformen la Confederació: FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa i FAPA Formentera. COAPA Balears està integrada dins CEAPA, Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes.

La tasca de COAPA BALEARS radica en els següents pilars:

  • Estimular i facilitar l’exercici dels drets de llibertat d’associació i participació de les APIMA i les seves federacions.
  • Assistir les federacions i associacions de pares i mares d’alumnes en l’exercici de tot allò que els permeti d’aconseguir les finalitats per a les quals han estat creades.
  • Promoure i facilitar la representació de les federacions integrades davant els organismes públics i privats en relació als problemes que els afectin i als objectius que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius estatuts.
  • Captar, obtenir, classificar i difondre informació general o especialitzada, relativa i que afecti les àrees d’actuació de les associacions i federacions i establir criteris uniformes en relació a aquests.
  • Intercedir per una escolarització total i gratuïta des de 0 anys fins als 18 anys, en igualtat de condicions i sense discriminació, com també la dotació dels mitjans necessaris per a la consecució d’aquestes finalitats, tant a nivell humà com material.
  • Intervenir en el control i la gestió democràtica, per part de la comunitat educativa, de l’ensenyament del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure i organitzar activitats, serveis d’estudi, programació, assistència tècnica, gestió especialitzada i totes aquelles que de mode directe o indirecte, pugui contribuir a la realització dels objectius i fins proposats.

Són membres de la Junta Directiva de COAPA BALEARS:

President  Jaume Ribas (Mallorca)
Vicepresidència 1a  Concepción Romero (Eivissa)
Vicepresidència 2a  President FAPMA Menorca
Secretària  Carmen Aguado
Tresorer  Vicenç Rodrigo
Vocal Formentera Matilde Cabrera
Vocal Eivissa Twinky García
Vocal Menorca pendent designació
Vocal Mallorca Cristina Conti
%d bloggers like this: