Qui som

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears actua a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Conformen la Confederació: FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa i FAPA Formentera. COAPA Balears està integrada dins CEAPA, Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes.

La tasca de COAPA BALEARS radica en els següents pilars:

  • Estimular i facilitar l’exercici dels drets de llibertat d’associació i participació de les APIMA i les seves federacions.
  • Assistir les federacions i associacions de pares i mares d’alumnes en l’exercici de tot allò que els permeti d’aconseguir les finalitats per a les quals han estat creades.
  • Promoure i facilitar la representació de les federacions integrades davant els organismes públics i privats en relació als problemes que els afectin i als objectius que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius estatuts.
  • Captar, obtenir, classificar i difondre informació general o especialitzada, relativa i que afecti les àrees d’actuació de les associacions i federacions i establir criteris uniformes en relació a aquests.
  • Intercedir per una escolarització total i gratuïta des de 0 anys fins als 18 anys, en igualtat de condicions i sense discriminació, com també la dotació dels mitjans necessaris per a la consecució d’aquestes finalitats, tant a nivell humà com material.
  • Intervenir en el control i la gestió democràtica, per part de la comunitat educativa, de l’ensenyament del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure i organitzar activitats, serveis d’estudi, programació, assistència tècnica, gestió especialitzada i totes aquelles que de mode directe o indirecte, pugui contribuir a la realització dels objectius i fins proposats.
%d bloggers like this: