Intenció de la LOMCE: Educar ciutadans o educar treballadors?

Preambul de la LOE (2006):

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”

Preambul de la LOMCE (Versió de desembre de 2012) després de fer una disertació sobre els “talents” de l’alumnat:

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país; el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito el panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor.

En la esfera individual, supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. El nivel educativo determina las metas y expectativas de la trayectoria vital tanto a nivel profesional como personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona a cumplir con éxito sus objetivos.”

COAPA BALEARS als premis 31 de Desembre

COAPA-BALEARSCOAPA BALEARS SE SENT HONRAT DE REPRESENTAR ALS PARES I MARES I RECOLLIR EL PREMI EMILI DARDER DELS 31 DE DESEMBRE ORGANITZAT PER L’OBRA CULTURAL BALEAR

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears), que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 250 associacions de pares i mares d’alumnes, se sent honrada de representar als pares i mares de les Illes Balears a l’entrega del Premi Emili Darder compartit amb la resta de la comunitat eductiva.

El PREMI EMILI DARDER, distingeix una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure, d’una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació ambiental. Aquest 2012 s’ha concedit als COL·LECTIUS: “Enllaçats pel català”, “Mestres i Professors de Català de les Illes Balears”, “Plataforma CRIDA” i els pares i les mares (personalitzats en COAPA Balears)” per les diverses iniciatives i mobilitzacions dutes a terme enguany favorables al manteniment de la qualitat en el sistema educatiu i al manteniment del català com a llengua de cohesió de la comunitat educativa.

L’entrega del Premi es durà a terme dia 14 de desembre a la Gala de la Nit de la Cultura, entrega dels Premis 31 de Desembre, que es celebrarà a l’Auditori de Manacor a partir de les 21 h. Aquesta és ja la XXVI edició d’aquests premis. Per part de COAPA Balears, recolliran el premi el seu President Jaume Ribas i la vocal de la FAPA de Mallorca, Helena Inglada.

Per uns pressuposts més justs i igualitaris

ee72ffa8a9a5a770ff1b1c0ef542865b1El proper dimarts, 18 de desembre, a les 19 h. a plaça de Cort comença el debat dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que significaran, en cas de ser aprovats, una nova retallada en matèries tan sensibles com Sanitat, Educació, Serveis Socials, Formació, Cultura o Dinamització Econòmica.

En concret, el pressupost en Educació ha passat dels 855 milions d’euros del 2009 als 743 milions d’euros del 2013. Un descens de 112 milions d’euros en 5 anys que representen una disminució del 13% del pressupost. Amb aquesta inversió és impossible una Educació de Qualitat i Equitativa pels nostres fills i filles.

Convoca: El Consell de la Societat Civil de Mallorca del que hi forma part FAPA MALLORCA

COAPA-FAPA DÓNA SUPORT A LA MOBILITZACIÓ ESTATAL DEL 13D

Lacopy-coapa11.jpg Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA), que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eïvissa i Formentera, a més de 250 associacions de pares i mares d’alumnes, dóna suport a la convocatòria estatal de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de la que és membre CEAPA, Confederació de Pares d’Alumnes a la que està associada COAPA.
La convocatòria estatal proposa lectura de manifests, concentracions o l’opció d’envoltar el centre amb una cadena humana. Davant el poc marge de temps per organitzar-ho, les Federacions de les Illes han optat per diferents fórmules i accions de protesta.

FAPA Eïvissa s’ha adherit a la convocatòria ENCADENATS PER L’EDUCACIÓ: a les 12h lectura d’un manifest en defensa de l’educació pública en els centres escolars i a les 18h ens convida a fer una cadena humana des del Parc de la Pau fins a Vara de Rey.

FAPA Mallorca proposa ENLLAÇAR-NOS PER L’EDUCACIÓ: al pati de cada centre es dibuixarà un llaç amb persones vestides de VERD, a prop d’una finestra per poder fer una foto des de dalt. L’acció es pot complementar amb una cassolada en l’horari més adequat per a cada comunitat educativa.

Com ja ens té acostumats la Conselleria i el Govern estan intentant entorpir el desenvolupament d’aquestes accions de protesta amb una nova instrucció enviada avui als centres educatius que diu el mateix que l’enviada el passat 28N. Per aquest motiu, recomanam que les convocatòries es facin des de les APIMA de cada centre que, com bé recull el decret 188-2003 que regula les associacions de mares i pares al seu article 8, estan facultades per organitzar activitats als centres educatius amb una simple comunicació a la Direcció del centre per realitzar activitats dins les funcions recollides als seus estatuts. La Defensa d’una Educació de Qualitat i Equitativa pels seus fills i filles i tot l’alumnat és la principal funció de les Associacions de Pares i Mares.

Recomanam a totes les APIMA que vulguin dur a terme alguna activitat que ho comuniquin a la direcció del seu centre educatiu per escrit com recull l’article 8 del Decret esmentat. Comunicar no és demanar permís, la direcció del centre Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions educatives i autoritzacions d’activitats-2 no ho pot denegar sense una motivació suficientment consistent. En cas que alguna de les activitats no es puguin desenvolupar havent-se comunicat en forma, contactau amb la FAPA per dur a terme les accions legals pertinents.

Palma, 12 de desembre 2012

13D – Jornada estatal de lluita

13D Jornada Estatal de lluitaLes accions continuen i pel dia 13 de desembre CEAPA, confederació estatal d’associacions de pares i mares, juntament amb altres associacions i sindicats han convocada una JORNADA ESTATAL DE LLUITA sota el lema de “Contra de les retallades i la LOMCE, defensa l’educació pública”.

Sabem que les nostres energies són limitades i que tots hem fet un gran esforç pel 28N però no podem ignorar que aquesta convocatòria de dia 13 té caire estatal i que és important participar-hi. La plataforma CRIDA a la darrera assemblea també va decidir donar suport a l’acció. Hem de pensar que les tancades de 28N  varen tenir ressò estatal i que els mitjans ens varen presentar com a referent per a altres comunitats, per això seria mal d’entendre que des de les nostres associacions ens quedàssim de mans plegades.

La convocatòria estatal proposa lectura de manifests, concentracions o l’opció d’ENVOLTAR EL CENTRE amb una cadena humana, però això necessita de moltes persones i no hi ha molt de temps per organitzar-ho. A més, cal la comunicació a delegació de govern que s’hauria d’haver fet amb 10 dies d’antelació. Per això, conscients que cal posar les coses fàcils, les Federacions de les illes proposen diferents actes i accions per dur a terme.

13D_FAPAEivssa

FAPA Eivissa s’ha adherit a la convocatòria amb ENCADENATS PER L’EDUCACIÓ: a les 12h lectura d’un manifest en defensa de l’educació pública en els centres escolars i a les 18h ens convida a fer una cadena humana des del Parc de la Pau fins a Vara de Rey.


13D_FAPAMallorcaFAPA Mallorca ens proposa ENLLAÇAR-NOS PER L’EDUCACIÓal pati de cada centre es dibuixarà un llaç amb persones vestides de VERD, a prop d’una finestra per poder fer una foto des de dalt. L’acció es pot complementar amb una cassolada, no ens poden posar traves legals i permet que totes les comunitats amb un mínim de 10 persones i un màxim il·limitat hi puguin prendre part. L’horari més adequat per tenir la màxima participació s’ha demostrat que és a l’entrada o sortida dels centres.

Per acabar vos anticipam que els dies 18 i 19 de desembre també hi haurà accions reivindicatives de les què vos informarem més endavant.

Quedam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

COAPA Balears

%d bloggers like this: