El projecte de dinamització

MOURE’S COL.LECTIVAMENT PER ACTUAR

La Confederació d’associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears ha posat en marxa un projecte de dinamització, per tal de donar un impuls cap a la construcció d’una comunitat educativa en la que els pares i les mares tenguin un pes important. El pes que els correspon.

Això exigeix responsabilitat i compromis. La funció del projecte és incentivar a les famílies a involucrar-se més en l’educació escolar dels seus fills a través de la participació a les APIMAs. Com és sabut, la participació de les famílies a les escoles pot tenir lloc des de molts d’àmbits, però és a través de les APIMAs que aquesta participació i col.laboració en la gestió del centre escolar i en l’educació és canalitza de forma més efectiva.

Les famílies constitueixen una part molt important de la comunitat educativa, entesa com el conjunt d’agents que contribueixen a l’educació dels infants, juntament amb les institucions, l’escola i la comunitat. La participació dels pares en l’escola, directanent i a través de les apimas constitueix una eina fonamental per tenir un major coneixement sobre l’educació que reben els seus fills i tenir capacitat d’influència en la millora d’aquesta, a través de l’organització d’activitats, a través de suport a l’escola, i a través d’actuacions de reclamació i reivindicació de millores i/o normativa a l’administració.

Per què era necessari un servei de dinamització? Tal i com alguns estudis han mostrat, el nivell de participació dels pares en l’educació dels fills té importants repercusions en l’èxit o el fracàs escolar dels infants. Però, és conegut el fet que hi ha un nivell de participació baix i irregular dels pares en les APIMAs i en els òrgans de govern de les escoles (Consells Escolars). Aquesta participació està molt en relació a tota una sèrie de factors variats, com poden ser el nivell educatiu dels pares; l’experiència dels pares en moviments associatius; les condicions laborals, i sobre tot, les jornades laborals dels pares que condicionen el temps que aquests poden dedicar als seus fills i a altres tasques de voluntariat a les associacions; aspectes culturals que poden influir en la relació entre els pares i les escoles; el mateix funcionament intern de les apimas, que aglutina diferentes maneres d’actuar i pensar en un mateix grup i finalment, el tipus de relació que mantenen les associacions amb els equips directius i/o docents.

A part d’això, molts pares desconeixen la importància de les apimas a les escoles o no coneixen bé quines funcions pot tenir ni com funcionen a nivell organitzatiu. El constant moviment que caracteritza organitzacions com les apimas, que funcionen amb el treball voluntari, implica una renovació bastant freqüent dels membres de les juntes directives, amb l’entrada de gent nova que en desconeix el funcionament. En d’altres casos, la inercia o l’excessiva concentració d’esforços en un objectiu concret fa que l’apima no pugui desenvolupar tota la seva potencialitat.

D’altra banda, ens trobam també amb no poques resistències a l’actuació de les apimas per part d’alguns equips directius i/o docents (tot i que de cada vegada menys), que veuen en les associacions de pares un perill d’intromisió d’aquests en un àmbit (l’educació) que ells consideren propi i restringit als professionals. Actituds d’enfrontament o de subordinació i passivitat per part de les apimas –que únicament són sol.licitades per organitzar les festes o per ajudar econòmicament l’escola- provoquen bé una manca d’interés per part dels pares, bé un bloqueig en les actuacions que es podrien dur a terme.

La diversitat de la realitat de les escoles de les IB fa impossible oferir solucions ni models únics vàlids per a totes. Però també, la recerca de solucions individuals i aïllades produeix una gran dispersió d’idees i projectes que es tradueix en una manca de capacitat per aglutinar iniciatives estables. Aquesta realitat planteja la necessitat de dur endavant un projecte de dinamització des de dos fronts: per una banda, el suport a la creació de coordinadores comarcals, que permetin a les apas incrementar la seva capacitat d’organització i de desenvolupar actuacions conjuntes encaminades a millorar la qualitat de les escoles de la zona a tots els nivells: infraestructures, material, organització, qualitat educativa, etc. Per una altra banda, i com a part de la comunitat educativa, entenem que el paper de les associacions de pares forma part del teixit social en el qual té lloc l’educació dels infants i, per tant, el seu àmbit d’actuació no es limita a l’escola, sinó al conjunt de la comunitat local en la qual aquesta està inmersa, participant així de forma activa en la cohesió social. En aquest sentit, el projecte proposa també la coordinació amb les entitats locals i altres institucions de la zona per tal d’afavorir la cohesió social i crear un teixit comunitari que pugui paliar els efectes que la problemàtica social global poden tenin en l’educació dels infants i en el funcionament de les escoles (diversitat cultural, manca d’iniciatives locals, relacions intergeneracionals, etc.)

Vos convidam a participar, amb el convenciment de que la unió fa la força i units, contribuirem a construir un sistema educatiu de qualitat.

  1. Al IES Marratxí, estam organitzant una festa del Institut, amb participació dels delegats del alumnes, APIMA, professorat i equip directiu. Es un intent de treball conjunt de comunitat educativa. Vos aniré comptant que tal ens sortim. El fet de fer deina junts, ja es una bona passa !!
    Pensem que cal a secondària, la participació dels alumnes en els projectes de comunitat educativa. Anirem aprenent amb ells i el professorat.

  2. Petra Miquel Artigues

    Hola som l’AMPA de l’escoleta municipal “NIns i Nines” de Manacor, fins ara l’Ampa havia actuat com a gestora de l’escoleta però aquest curs l’ajuntament ha donat la concesió a una empresa privada. Això ha fet que s’hagin reestructurat les funcions de l’AMPA. Som nous en aquesta nova etapa i ens agradaria saber més coses de la COAPA, com ens hi podem unir?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: