Els nostres objectius …

coapaConfederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears

L’objectiu general del projecte de dinamització és doble: Per una part, incentivar i facilitar la participació dels pares en les apimas i per l’altra, donar suport a aquestes a organitzar-se i millorar així la seva capacitat de coordinació i d’actuació, reforçant així el paper de les associacions de pares en la millora de l’educació de les Illes Balears.

El projecte té l’interès també de donar a conèixer i dinamitzar la feina que es fa des de les Federacions per a potenciar la millora de l’educació a les Illes Balears, maximitzant la capacitat d’aquestes de proporcionar suport a les apimas en les seves demandes i necessitats.