28N – La Conselleria censura la Comunitat Educativa


Benvolguts pares i mares,

Davant les Instruccions enviades per la Conselleria als centres educatius de les Illes Balears, des de FAPA Mallorca vos volem transmetre la màxima TRANQUIL·LITAT pel que fa a les mobilitzacions previstes del 28N.

Vos podem assegurar que la normativa esmentada al document de la Conselleria és la mateixa que ja teníem en compte quan es va plantear l’activitat i ens atorga a les APIMA la possibilitat de desenvolupar aquest tipus d’activitats sense cap altra requisit que la comunicació a la direcció del centre, sempre que es tracti del nostre centre i que l’activitat estigui dins l’àmbit de les nostres finalitats, com resulta evident.

Així doncs, aquest nou intent de desorientar i generar confusió entre les nostres Comunitats Educatives respon a la intencionalitat pròpia d’una conselleria que, enlloc de sentir-se satisfeta amb una Comunitat Educativa compromesa, intenta pressionar els equips directius i desmotivar la participació de les famílies.

A continuació, d’acord amb la supervisió dels serveis jurídics de la Federació volem abundar en la normativa que ens dóna arguments legals pel posicionament que mantenim en relació a les accions del 28N – En Defensa d’una Educació Pública de Qualitat.

 

La LOE en el seu article 118.3 diu: “Les administracions educatives fomentaran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici efectiu de la participació de l’alumnat, el professorat, les famílies i el personal d’administració i serveis en els centres educatius”. I al punt 4 del mateix article afegeix: “A fi de fer efectiva la corresponsabilitat entre el professorat i les famílies en l’educació dels seus fills, les administracions educatives adoptaran mesures que promoguin i incentivin la col·laboració efectiva entre la família i l’escola”.

 

L’article 119.5 d’aquesta mateixa Llei diu: “Els pares i els alumnes podran participar també en el funcionament dels centres a través de les seves associacions. Les Administracions educatives afavoriran l’informació i la formació dirigida a ells.”

 

Per altra part, la LODE al seu article 5 reconeix als pares la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu. Al punt 4 del mateix article diu: “Les associacions de pares d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per a la realització de les activitats que li són pròpies, al seu efecte, els directors dels centres facilitaran la integració de dites activitats en la vida escolar, tenint en compte el normal desenvolupament de la mateixa.”

 

Per tant, la LODE i la LOE fan un reconeixement implícit de les APIMA com a membres de la comunitat educativa dels centres i el seu dret a usar els espais i horaris que considerin necessaris per a les seves activitats dins el centre educatius sense destorbar el desenvolupament normal de les activitats escolars.

 

Com bé reconeixen les Instruccions de la Conselleria, el Decret 188/2003 recull el dret de les APIMA a l’ús dels locals dels centres en activitats previstes als seus estatuts amb comunicació a la direcció del centre de dites activitats. Comunicar no és demanar permís, és comunicar i si es denega ha de ser amb una motivació de força major que impedeixi l’ús d’aquests espais.

 

Com bé recullen els Decrets 119/2002 i 120/2002 de reglaments orgànics dels CEIP i IES dels que també parlen les instruccions, les funcions de les APIMA inclouen “f) Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent.”, “k) Informar la comunitats educativa de la seva activitat” i “l) Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i els professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.”

 

Per tant, entra plenament dins les finalitats de les APIMA la convocatòria d’Assemblees de Comunitat Educativa el proper dia 28 de novembre amb les activitats que l’APIMA cregui convenients i amb la col·laboració dels altres membres de la comunitat educativa del centre o dels centres propers si així decideixen organitzar-ho les mateixes APIMA dels centres educatius.

 

En l’ús d’aquests espais no hi ha altres limitacions que les d’un ús responsable i de respecte a les instal·lacions independentment de les hores del dia o de la nit que s’usin sempre que no destorbin el normal funcionament de les activats escolars (lectives i no lectives).

 

Per això, algunes de les instruccions enviades als centres educatius i signades a 26 de novembre pel Cap de Servei de la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, Sr. Fernando Llorca Garcia, són contradictòries amb la normativa.

 

Entre d’altres:

No és necessària la comunicació als ajuntaments de les activitats de les AMIPA al centre educatiu ja que el model de ROF que usen la immensa majoria de centres educatius no recull aquesta necessitat.

És contradictori que les instruccions recullin l’article 8.3 del Decret 188/2003 on diu que l’ús dels locals requereix prèvia comunicació (comunicar no és demanar permís) i que les mateixes instruccions als equips directius diguin que “les activitats organitzades per alguna de les organitzacions que integren la comunitat escolar han de ser autoritzades per la direcció del centre.

Com bé diu l’article 8.4 s’ha d’informar al Consell Escolar de les activitats que facin referència a l’alumnat però no de les assemblees o altres activitats participatives de la comunitat educativa.

Consideram que la Conselleria, amb aquestes instruccions, pretén continuar amb la seva política de confusió i censura de les accions informatives i de protesta de la Comunitat Educativa contra unes retallades que estan afectant directament a la qualitat i l’equitat de l’educació que reben els nostres fills i filles.

FAPA MALLORCA

Instruccions ús d’instal·lacions – Conselleria Educació i Cultura (PDF)

Posted on 26 Novembre 2012, in Mallorca, Notícies. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: